BRC IoP

Voedselproducerende en -verwerkende bedrijven stellen -net zoals de consument- steeds hogere eisen aan producten. Aspecten zoals voedselveiligheid en traceerbaarheid zijn hierbij van groot belang.

Het British Retail Consortium (BRC) heeft in samenwerking met The Institute of Packaging (IoP) de norm "BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials " opgesteld. Hiermee kunnen verpakkingsproducenten aantonen dat hun processen en producten voedselveilig zijn.
Aspecten die hierbij aan bod komen zijn o.a. een gevaren- en risicoanalyse per processtap, het bewaken van kritische punten in het productieproces, hygiëne van het personeel, het onderhoud en de staat van technische installaties, orde en netheid van de infrastructuur.

Desmedt labels is dan ook verheugd te kunnen melden dat het BRC IoP Certificate in april 2016 werd behaald.