Onze kwaliteit is gegarandeerd, onze aanpak gecertificeerd

BRCGS

Produceert of verwerkt u voeding? Weet dan dat u in alle vertrouwen bij ons terecht kunt voor uw etiketten. Wij zijn helemaal thuis in voedselveilige processen en producten en garanderen u perfecte traceerbaarheid.

Wij beschikken dan ook over het BRCGS Certificate in zijn strengste vorm. Door het toestaan van onaangekondigde audits bieden wij u de best mogelijke garantie als het om voedselveilige processen gaat. Dit certificaat toont aan dat we voldoen aan de wereldwijde standaarden als het gaat over verpakken en creëren van verpakkingsmateriaal voor de voedselindustrie: gevaren- en risicoanalyse per processtap, het bewaken van kritische punten in het productieproces, hygiëne van het personeel, het onderhoud en de staat van technische installaties, orde en netheid van de infrastructuur.

De BRCGS-normen worden voor de productie van alle labels gehanteerd ongeacht de toepassing of sector. Door in ons productieproces enkel en alleen low migration inkten te gebruiken bieden wij u altijd de beste garantie op het vlak van migratie.

Download ons BRCGS-certificaat

Full HD Flexo

Desmedt is één van de eerste labelproducenten in Europa die het HD Flexo Certificaat ontving. Toch vonden we het nodig om nog een stap verder te gaan. We ontwikkelden zelf nog een hogere standaard en introduceerden deze op de markt: Ultra HD Flexo.

Deze Ultra HD Flexo-technologie tilt flexodrukwerk naar een ongezien hoog kwaliteitsniveau: scherper beeld, sterkere contrasten, heldere en intense kleuren, effen volvlakken ook in de lichte partijen, vloeiend kleurverloop naar 0%, ... Dankzij de Ultra HD Flexo-technologie behaalt flexodrukwerk een kwaliteit die beter is dan offset en digitaal drukwerk en gelijkwaardig aan diepdruk.

Download ons Full HD Flexo Certificaat

PEFC

PEFC garandeert de duurzame afkomst van het papier dat we bij Desmedt voor uw labels gebruiken. Dit boscertificatiesysteem omvat de meeste gecertificeerde bosoppervlakte ter wereld. Het hanteert wereldwijd als enige de hoogste ‘duurzame bosbeheer’-standaarden. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Dergelijke boscertificatie is hét middel om onze bossen te bewaren voor de generaties na ons.

PEFC werkt volgens het ‘Chain of Custody’-principe. Een stap-voor-stap-opvolgsysteem van alle elementen in de gecertificeerde houtstromen: van de exploitatie van de boom tot aan de afgewerkte producten. Elke schakel móét in orde zijn. Dan pas ontvangt het product het PEFC-label, uw garantie dat het uit duurzaam beheerd bos komt.

Download ons PEFC-certificaat

EcoVadis

Het behalen van de Gold Medal als erkenning van onze Ecovadis-rating benadrukt de toewijding van Desmedt Labels aan duurzaam ondernemerschap, goede arbeidsomstandigheden, ethisch gedrag én duurzame inkoop.

EcoVadis exploiteert het 1ste samenwerkingsplatform waarmee bedrijven de prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen evalueren van hun leveranciers, gespreid over 150 sectoren en 110 landen. De betrouwbare evaluaties en gemakkelijk te gebruiken evaluatietools laten bedrijven toe de risico’s te beheersen en eco-innovaties aan te moedigen in hun wereldwijde productieketens. De EcoVadis-oplossing is al door grote mondiale multinationals gekozen om hun wereldwijde leveranciersbasis te evalueren.

Download ons EcoVadis-certificaat

SDG Pioneer

Als onderdeel van de Making Global Goals Local Business-campagne van het UN Global Compact erkent het UN Global Compact elk jaar een klasse SDG-pioniers: bedrijfsleiders die op elk niveau van hun bedrijf werken en het bedrijfsleven gebruiken als een kracht ten goede om de 17 SDG’s te bevorderen.

Via Desmedt Labels of door het mobiliseren van andere bedrijven helpen we meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s) te bereiken en dragen we tegelijkertijd bij aan zakelijk succes.

Download ons SDG-certificaat

FSC®

Desmedt biedt u ook FSC®-gecertificeerde etiketten aan. Die zijn gegarandeerd het resultaat van verantwoord bosbeheer. Het internationaal erkende FSC®-label werkt volgens het ‘Chain of Custody’-principe. Dat wil zeggen dat ook onze leveranciers milieubewust te werk gaan.

Waar mogelijk gebruiken we duurzaam materiaal. Op uw vraag integreren wij het bekende FSC®-logo met boompje in de opmaak van uw product. Daarnaast plaatsen we ons registratienummer en de FSC®-claim op uw factuur. Zo traceert u uw aankoop tot aan de bron.

Download ons FSC®-certificaat

ISO 9001

Beter, sneller en groener drukken, dat kan alleen maar door constant bezig te zijn met kwaliteitszorg en klantentevredenheid. Door steeds processen te verbeteren en bij te sturen. Wij doen dit volgens de ISO 9001-systematiek.

Ons ISO-certificaat garandeert u dat wij constant bezig zijn met kwaliteitsmanagement voor het verkopen, drukken en afwerken van zelfklevende etiketten.

Download ons ISO-certificaat

ISO 14001:2015

ISO 14001 is een internationale norm die de eisen voor een milieumanagementsysteem vastlegt. Door ISO 14001-conform te werken integreren we aandacht voor duurzaamheid structureel in onze processen en dagelijkse werking.

ISO 14001 vertrekt vanuit een holistische visie. Zo garandeert deze norm dat alle geledingen van de organisatie milieubewust denken én doen. Bij elke beslissing analyseren we of er geen milieuvriendelijker alternatief is.

Download ons ISO-certificaat

ISO 45001

Deze internationale managementnorm is er voor élke organisatie met werknemers. Met het behalen van het ISO 45001-certificaat, garandeert Desmedt Labels een veilige en gezonde werkomgeving.

Gezondheid op het werk betekent natuurlijk niet alleen fysieke gezondheid en veiligheid. Als moderne en verantwoordelijke organisatie zet je ook volop in op de geestelijke gezondheid en veiligheid van je personeel. Dat zorgt uiteindelijk voor lagere kosten, een sterkere reputatie én betere prestaties.

Download ons ISO-certificaat

CO2 Neutral®

Het CO2 Neutral® label garandeert dat Desmedt reële klimaatinspanningen doet. Samen met CO2logic brachten we de uitstoot van onze activiteiten in kaart.

Door correct te meten, weten we nu beter waar we onze CO2-uitstoot kunnen verlagen. We verbinden er ons toe om jaar na jaar beter te doen. De klimaatimpact van de CO2 die we blijven uitstoten, compenseren we in samenwerking met CO2logic. Concreet doen we dat door landbouwers in Zambia te ondersteunen met landbouwverbeterings- en bosbeschermingsprojecten.

Het CO2 Neutral® label wordt sinds 2015 gevalideerd door Vinçotte. Daarmee is het wereldwijd een van de weinige CO2-neutrale certificaten die door een onafhankelijke en internationale certificatie-instelling worden erkend.

Download ons CO2 Neutral®-certificaat